Värö


Livet beskrivs ofta som en seglats. Vi talar om olika vindar som möter oss.
Vissa dagar är vindarna gynnsamma. Andra dagar tvärtom. Bilden av höga, hotfulla vågor beskriver svårigheter som möter på seglatsen över livets hav.

I Psaltaren kapitel 46 vers 1 (1917 års bibelöversättning) finns några ord som många har tagit fasta på. De lyder: ”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad”.
Min övertygelse är att Gud alltid är närvarande hos var och en. Ändå är det ingen garanti mot oro och ängslan. När vågorna på livets hav verkar hotfulla kan bön ofta vara ett nödrop till Gud om hjälp.
Kristen tro utmanar oss att våga lita på något utanför oss själva. Att ha tillit till något som inte är av denna världen gör oss fria. Fria att leva och fria att dö en gång.
Vi kan aldrig vara säkra på att få behålla det som är vår trygghet i denna värld. Vi har ingen garanti för hur länge vi får ha varandra. Barn som växer upp blir upptagna av sina egna liv. Grannar och vänner kan flytta. Vår hälsa kan svikta. Länder och samhällen står inte heller för säker trygghet.
Jag har läst att för att ett skepp skall segla bra, måste det finnas balans mellan det som finns under vattenytan och det som finns över. Segelbåtar som har höga segel behöver ha en djup köl så att båten inte välter.
I våra liv kan det bli så att vi lägger mycket kraft på att smycka det som finns ovanför ytan. Vi vill visa upp ståtliga segel. Det är viktigt att ha en motsvarande tyngd under ytan så att farkosten, det vill säga jag, inte kantar. Tyngden under ytan kan liknas vid vars och ens inre liv. Vars och ens relation med Gud.
”Gud är vår tillflykt och var starkhet…”
Varmt välkomna till höstens sammankomster i Equmeniakyrkan Värö.

 

Gunhild Ringberg

tel. 0708-837 852

 

 

 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare