Värö

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare

 

 


Vad har vi för nytta av att tro på Gud?


Då och då kom skolklasser och besökte mig när jag hade tjänsten som pastor i Håstenskyrkan i Varberg. Ibland handlade det om studiebesök. Ibland höll eleverna på med projektarbeten om kristna kyrkor och kristen tro.
En elev sa till mig en gång: Du tror ju på Gud, eller hur? Jo visst, det gör jag. Men, fortsatte eleven, vad gör Gud för dig då? Vad har du för nytta av det?
Jag minns inte precis mitt svar, men jag försökte tala om att tron på Gud, tron på Jesus är oerhört viktig för mig. En dyrbar gåva.
Jag tänker på det oerhörda att få tro på en Gud som är närvarande överallt och som bryr sig om var och en. Möjligheten att alltid ocensurerat få be och tala med Gud om precis allt, att säga som det är. Tron att jag aldrig är ensam och övergiven har varit en hjälp för mig i livets skiften.
Någon finns som vill mig väl.

Tron på Gud innebär inte att livet är enkelt alla dagar, eller att alla böner blir besvarade på det sätt jag tänkte. Min övertygelse är dock att det alltid händer något när vi ber. Det händer något med den som ber och bön påverkar också situationer. Gud är en bärande kraft som alltid är närvarande. Gud är kärlek!
Du och jag får genom våra liv ge kärlek till medmänniskor.

Moder Teresa lär ha har sagt:
”Vi kan inte göra stora saker, bara små saker med stor kärlek och det finns mer hunger efter kärlek och uppskattning i världen än efter bröd.”
Vem var moder Teresas förebild när hon outtröttligt hjälpte fattiga och döende människor i Calcuttas slumkvarter? Jo det var Jesus!

I Nya testamentets evangelier kan vi läsa om Jesus. Där står att många människor fick höra Jesus säga: Var vid gott mod, var inte rädd, du är alltid älskad av Gud. Du är värdefull!
Sådana ord kan vara ljus i höstmörkret också år 2019.
Varmt välkomna till vinterns sammankomster i Equmeniakyrkan Värö.


Gunhild Ringberg
tel. 0708-837 852 

 

 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!