Värö

 

Trots novembermörkret saknas det inte ljus. I början av månaden lyser på många platser minnenas ljus. Minnen av nära och kära som lämnat denna världen kommer upp till ytan. De inre strängarna berörs. Jag tänker på bibelordet från Lukasevangeliet som säger att för Gud är alla levande.

 

Biskopen Jonas Jonsson har skrivit i en psalm

”Vid Guds hjärta är jag buren, innesluten i Guds famn.

Medan hemligheten djupnar viskar Fadern ömt mitt namn.

I Guds Ande kan jag andas, bön ger liv ur död som svar.

Ögonblickets närhet rymmer allt som blir och är och var”.

Trygga ord som kan bära i liv och död.

Inom kort tänds många advents- och juleljus. December är också en tid förknippad med ljus och minnen. Vackra, goda, glada minnen från barndomens jular och kanske också, för en del, lite vemodiga minnen.

 

Från min tidiga barndom minns jag tydligt när de levande ljusen tändes i granen därhemma. Likaså tänker jag på söndagskolfesterna på juldagen, då missionshuset i Attanäs i östra Blekinge var fyllt till sista plats. Vi barn fick sjunga ”nu tändas tusen juleljus” och andra sånger som handlade om Jesusbarnet som föddes i Betlehem.

 

Jesus, julens huvudperson, har genom sitt liv visat oss vägen till Gud. Vägen till Guds kärleks öppna famn, där det finns rum för alla.

Många olika traditioner har byggts upp kring helgfirandet. Gamla och nya. Till glädje för många och till bekymmer för andra.

 

Min önskan är att var och en kan ta till sig evangeliets hälsning att ljuset från Gud alltid finns och att jag alltid är buren.

Gunhild Ringberg

tel. 0708-837 852

 

 

 

Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare