Värö

 

 

Livet är en gåva, en gåva som vi enligt min övertygelse har fått av Gud.
Nu i vårens tid är liv påtagligt överallt. Hela skapelsen sjuder av liv. Vi förundras och gläds över jordens förvandling när den kläds i högtidsdräkt.
Våren är längtans tid. Förhoppningarnas tid. Många längtar till sommaren, tror på sommaren och ställer förhoppningar till sommaren. Sommaren, den årstid då vi har mest ljus och värme i vår del av världen. Tanken är att mycket ska ske under sommaren, då många har skollov eller semester.
Kanske blir det som vi tänkt. Kanske inte.
Visst kan det vara frustrerande när förväntningar inte infrias. Ingen är glad om det regnar hela sommaren och inte heller om regnet helt uteblir och det mesta torkar bort.

På det personliga planet kan det dessutom hända värre saker än dåligt väder. Sjukdom kan ändra planeringen. Ännu mer ont gör det om förväntningar grusas på grund av brustna relationer. Det ljus och den värme som en strålande sol innebär kan inte kompensera bristen på ljus och värme mellan familjemedlemmar och medmänniskor över huvud taget.
En rikedom i livet är att ha vänner! Vänner som finns tillgängliga i alla skeden.
Inte enbart under kontorstid. Låt oss göra vårt bästa för att ta vara på varandra.
Min upplevelse är att det sköna i vårens tid stämmer sinnet till tacksamhet.
Flera personer jag tänker på är värda stora tack.
Jag väljer också att stämma in i J. L. Runebergs psalm där tack riktas till Gud.
Tack för allt gott du mig ständigt ger
att känna, älska och äga.
Tack gode Fader för mycket mer
än jag kan tänka och säga.
En berikande vår och sommar tillönskas var och en!
Sammankomster i Equmeniakyrkan Värö är öppna för alla! Varmt välkomna!Gunhild Ringberg

tel. 0708-837 852

 

 

 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare