Värö

 

 

Det finns sällsynta ögonblick i livet. Ögonblick där allt blir lugnt och stilla.

Ögonblick då jag inte vill vara någon annanstans, än just där jag är.

Ögonblick då jag upplever inre ro och frid.

Det kan vara ögonblick i ensamhet, eller ögonblick som delas med någon eller några i glädje och gemenskap. Oavsett vilket. Min upplevelse är att dessa stunder är viktiga. Framför allt därför att känslan av ro och frid hör ihop med det som är heligt. En förnimmelse av Guds närhet.

Vi bär med oss minnen av sköna stunder i livet. Tillfällen då det var harmoni på alla plan och vi kunde njuta av inre ro, smärtfrihet och ogrumlad glädje.

Önskan finns att det alltid skulle vara så.


Men – alla vet hur sköra och ömtåliga sådana ögonblick kan vara. En god stämning kan lätt förstöras. Förflugna ord, höga röster, tutande bilar mm. kan rubba både sinnesro och nattsömn.

Inför vissa saker som händer i livet känner vi oss maktlösa. Vi styr inte vem som drabbas av sjukdom eller katastrofer. Vi kan inte bestämma vilka som får leva lyckligt tillsammans i många år. Vi brottas med tankar på varför en del människor måste fly för sina liv för att komma undan krig och våld. Frågorna är många.

Alla behöver inre ro och trygghet i livet. På så vis är vi nog alla lika. Min övertygelse är att det finns trygghet i tron på att ingen är glömd av Gud. Psalmisten skriver: Bara i Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp.


Gunhild Ringberg

tel. 0708-837 852

 

 

 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare