Värö

När sommaren går över i höst, när dagsljuset krymper är det en rikedom att ha dyrbara minnen med sig i bagaget. Sommarminnen kan lysa upp det inre i oss.

Det jag själv tänker på är människor jag mött i olika sammanhang den här sommaren. Människor som trots svårigheter i sina liv har kunnat förmedla hopp och glädje till omgivningen.

Att få sitta ner och samtala med personer i olika livssituationer är berikande och känns meningsfullt. När det händer att till synes omöjliga situationer löses upp och när hälsa återvänder efter perioder av sjukdom, då fylls den inre världen med tacksamhet.

Min övertygelse är att Gud är den klippa jag kan luta mig mot hur livet än ter sig. Samtidigt – vi behöver varandra och världen behöver oss.

Jag tänker på Stig Dagermans text:

Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ.

Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.

Detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.

En hungrande människa mindre, betyder en broder mer.

 

Gunhild Ringberg

tel. 0708-837 852

 

 

 

Efter många år i pastorstjänst och numera pensionär har jag blivit erbjuden en deltidstjänst (15%) i Equmeniakyrkan Värö. Jag tackar för förtroendet och vill göra mitt bästa.

 

Innan jag började läsa teologi vid Teologiska Seminariet, Stockholm var jag tandsköterska mer än tjugo år och arbetade i Karlskrona.

Jag blev ordinerad till pastor 1991 och har sedan tjänstgjort dels i Nävlinge/Rickarum, Skåne, och dels i Halland. Under Skånetiden var jag också fängelsepastor några år.

 

Min make och jag flyttade till Varberg 2004 och fram till 1 advent 2005 arbetade jag deltid i Värö och deltid i Varberg. Det blev sedan heltid i Håstenskyrkan, Varberg.

Det känns både spännande och glädjande att återigen få chansen att arbeta tillsammans med församlingen i Värö.

Att sprida det kristna budskapet, kärlekens evangelium, är viktigt för mig och inte minst att poängtera trons konsekvenser. En viktig del i min pastorstjänst har också varit samtal och själavård.

 

Gunhild Ringberg

 

 

 

 

Orsaken till världens kaos, är att människan förlorat kontakten med sin medelpunkt, som är Gud. Gud är själva godheten och visheten.” Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga” (Matt 5:15).

Equmeniakyrkan Värö vill vara en öppen och modern kyrka för alla som söker efter en närmare kontakt med Gud, genom Jesus Kristus. Vi söker vänner i Väröbygden. Vår församlingsföreståndare och diakon Marie Lindholm, har fått utökade uppdrag inom Equmeniakyrkan centralt i Stockholm. Det innebär att Marie avslutar sin tjänst hos oss under våren. Vi önskar henne lycka till sin nya yrkesroll.

Marie kommer dock att vara ledare för vår Beta - grupp, ”Ett Liv Värt Att Leva, utgående från Filipperbrevet”. Under denna typ av sammankomst börjar vi med att dricka kaffe. Sedan ser och lyssnar vi på föredrag av Anders Marklund. Därefter blir det diskussion ledd av Marie. Det brukar bli riktigt bra diskussioner. Du är välkommen att delta. Tag gärna med egen bibel.

 

Göran Embring, Ordförande

 

 

Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv. Välkommen du också!

 

”Gud har gett åt fågeln dess vingar. Gud har gett åt blommorna färgen. Gud har skapat himmelen, havet och bergen. Gud har gett oss Jesus, vår Herre, han som våra synder förlåter, han som tröstar när vi förtvivlar och gråter. Gud har gett oss Anden som hjälper, leder när i mörkret vi famlar, gör oss glada när vi får vara tillsammans.” A Frostenson. Psalm 347.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare