Värö

 

Det givna samtalsämnet sommaren 2018 har varit vädret och värmen. Skönt för alla som kunnat njuta av semester och salta böljor, tungt för många som varit pressade av arbete, svårt för dem som varit begränsade på grund av sjukdom.

Dessutom – knappast någon är oberörd i sitt inre när djur och natur törstar.

 

När det inträffar för oss människor att livet blir hotat av någon anledning, då gör vi ofta omprioriteringar. Då blir det tydligt att det som är viktigt är relationer, vänner, närhet, ömhet och beröring. Det blir också viktigt för många att bejaka och närma sig Gud.

 

Min upplevelse är att vi även i kyrkliga sammanhang ofta är försiktiga inför varandra med att säga hur vi mår djupast inne. Vi döljer gärna den inre verkligheten och avslöjar inte hur vi egentligen upplever att det är. Men under ytan är vi rätt så lika på flera sätt.

 

Därför är min tro att det är bra att i förtroende öppna oss lite mer för varandra. Bibelordet uppmanar oss i Galaterbevet 6:2 att ”bära varandras bördor”. Vi är alla i behov av hjälp, med olika saker, under skilda perioder av livet. Vi behöver Guds hjälp och människors hjälp! Och min tro är att det är något som samverkar.

 

Equmeniakyrkan Värö inbjuder var och en till gemenskap i gudstjänster och andra sammankomster.

 

Gunhild Ringberg

tel. 0708-837 852

 

 

Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare