Värö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER

 

3

On 18.30

Stickcafé

 

7

Sö 18.00

Cafékväll - Natanael Beskow

Maud Malmer, Maj-Brith Johnson, Gunhild Ringberg

21

Sö 11.00

Gudstjänst tillsammans med Håstenskyrkan

Gunhild Ringberg, Rolf Törnblom, Harriet Lager gemensam kör

24

On 18.30

Stickcafé

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER

 

3

Lö 18.00

Allhelgonadagen Gudstjänst HHN

Gunhild Ringberg

Rolf Törnblom

11

Sö 18.00

Bibelstudium - Markusevangeliet

Maud Malmer

14

On 18.30

Stickcafé

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBER

 

2

Sö 18.00

Adventsgudstjänst

Gunhild Ringberg

Rolf Törnblom

5

On 18.30

Stickcafé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väröscouterna samlas onsdagar kl 18.00-19.30, med start den 29/8.

 

Vi kommer också att delta i Barnfestivalen på biblioteket i Bua den 8/9 och lära ut knopar kl 10.00-11.00.