Värö

 

 

 

 

 

 

MARS

 

11

sö 18.00

Gudstjänst

Daniel Åkerblad, kören

18

sö 18.00

Cafékväll - Pauli fotspår i bilder

Gunhild Ringberg

21

on 18.30

Stickcafé

 

 

 

 

 

 

 

APRIL

 

8

sö 18.00

Bibelstudium - Markusevangeliet

Maud Malmer

11

on 18.30

Stickcafé

 

15

sö 11.00

Gudstjänst i Värö, tillsammans med Håstenskyrkan

Gunhild Ringberg, Harriet Lager, Sister singers

22

sö 18.00

Cafékväll - Jesper Svedberg,

en psalmdiktare från Barocken

Maud Malmer

Maj-Brith Johnson

 

 

 

 

 

 

MAJ

 

2

on 18.30

Stickcafé

 

6

sö 18.00

Gudstjänst med Nattvard

Gunhild Ringberg, kören

20

sö 18.00

Gudstjänst

Claes Lager

23

on 18.30

Stickcafé

 

 

 

 

 

 

 

JUNI

 

3

sö 18.00

Bibelstudium - Markusevangeliet

Maud Malmer

 

 

 

 

 

 

Påskens Gudstjänster hänvisas till Håstenskyrkan i Varberg. Se deras hemsida och predikoturer

Fastebrev 2018

Nu är vi snart mitt i fastan och våra tre kyrkoledare har skrivet ett fastebrev med temat: En kyrka för alla. Texten är både uppfordrande och hoppfullt och är ett viktigt brev in i vår tid. Brevet finns att läsa på vår hemsida här:

 

http://equmeniakyrkan.se/fastebrev-2018/

 

Väröscouterna startar sin verksamhet onsdagen den 28 februari kl.18 - 19.30.

Varma kläder, vi är ute!