Värö

 

 

 

 

 

 

JULI

 

1

Sö18.00

Gudstjänst

Harald Isop

22

Sö 14.00

Friluftsgudstjänst Gamla Åkrabergsgård Hjortas medtag kaffekorg

Gunhild Ringberg

 

 

 

 

 

 

AUGUSTI

 

5

Sö 18.00

Gudstjänst

Gillis Edman

12

Sö 15.00

Ekumenisk Gudstjänst vid fyren i Bua

 

26

Sö 18.00

Gudstjänst HHN

Gunhild Ringberg

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

 

15-16

 

Gemensamma samlingar i Håstenskyrkan, Varberg

 

15

Lö 09.00

Fredskyrkan - Murar rivs och murar byggs. Vilken väg väljer vi?

Bo Forsberg

 

Lö 16.00

Seminarium - Drabbad av människors tro, hopp, kamp och visioner.

Bo Forsberg

16

Sö 11.00

Gudstjänst - Världen förändras genom människor som drabbats av Gud.

Bo Forsberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väröscouterna kommer att delta i ett läger på Åsengården nära Fristad 16–18 juni tillsammans med andra equmeniascouter. Temat för lägret är GLÖD. Vi får lära oss mer om elden och upptäcka nya sätt att använda den.