Värö

 

 

 

 

 

 

MAJ

 

2

on 18.30

Stickcafé

 

6

sö 18.00

Gudstjänst med Nattvard

Gunhild Ringberg, kören

20

sö 18.00

Gudstjänst

Claes Lager

23

on 18.30

Stickcafé

 

 

 

 

 

 

 

JUNI

 

3

sö 18.00

Bibelstudium - Markusevangeliet

Maud Malmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väröscouterna startar sin verksamhet onsdagen den 28 februari kl.18 - 19.30.

Varma kläder, vi är ute!