Värö

 

 

 

 

 

 

FEBRUARI

 

4

sö 15.00

Församlingens årsmöte, HHN

Gunhild Ringberg

7

on 18.30

Stickcafé

 

11

sö 11.00

Nattvardsgudstjänst tillsammans i Håstenskyrkan, Varberg

Gunhild Ringberg m fl

25

sö 18.00

Ett liv värt att leva - samtal utifrån Filipperbrevet

Maud Malmer

28

on 18.30

Stickcafé

 

 

 

 

 

 

 

MARS

 

11

sö 18.00

Gudstjänst

Daniel Åkerblad, kören

18

sö 18.00

Cafékväll - Pauli fotspår i bilder

Gunhild Ringberg

21

on 18.30

Stickcafé

 

 

 

 

 

 

 

APRIL

 

8

sö 18.00

Bibelstudium - Markusevangeliet

Maud Malmer

11

on 18.30

Stickcafé

 

15

sö 11.00

Gudstjänst i Värö, tillsammans med Håstenskyrkan

Gunhild Ringberg, Harriet Lager, Sister singers

22

sö 18.00

Cafékväll - Jesper Svedberg,

en psalmdiktare från Barocken

Maud Malmer

Maj-Brith Johnson

 

 

 

 

 

 

MAJ

 

2

on 18.30

Stickcafé

 

6

sö 18.00

Gudstjänst med Nattvard

Gunhild Ringberg, kören

20

sö 18.00

Gudstjänst

Claes Lager

23

on 18.30

Stickcafé

 

 

 

 

 

 

 

JUNI

 

3

sö 18.00

Bibelstudium - Markusevangeliet

Maud Malmer

 

 

 

 

 

 

 

Påskens Gudstjänster hänvisas till Håstenskyrkan i Varberg. Se deras hemsida och predikoturer

 

Väröscouterna startar sin verksamhet onsdagen den 28 februari kl.18 - 19.30.

Varma kläder, vi är ute!