Värö

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare

 

 Temat för årets ekumeniska bönevecka i januari är:

”De visade oss särskild omsorg”.
En ekumenisk grupp på ön Malta har utarbetat årets material till böneveckan för kristen enhet. Inspiration har hämtats från Apostlagärningarna. Där finns berättelser om hur invånarna på Malta visade stor generositet och omsorg om Paulus och de övriga som lidit skeppsbrott på deras resa mot fångenskap i Rom. Maltabornas omsorg och vänlighet var ovärderlig.
Våra tankar går ofta till människor, som lider skeppsbrott på Medelhavet idag. Vi har hört skildringar från människor på flykt om oerhörda lidanden. Många som varit på flykt undan krig, i osäkra båtar på väg mot Sverige, kom aldrig fram.
Det finns också berättelser från människor på flykt som verkligen har blivit bemötta med stor omsorg och kärlek från medmänniskor när de nådde en annan kust.
Säkerligen har både du och jag blivit bemötta med omsorg och vänlighet i olika situationer. I så fall vet vi hur dyrbart det är. Vi vet också att alla behöver få erfara att det finns människor som visar särskild omsorg. Det finns inga enkla liv!
I evangelierna finns berättelser om att Jesus visade ömhet och gav hjälp till de mest utsatta. Han gav sina efterföljare uppmaningar att göra detsamma!
Min tro är att goda handlingar i det lilla ofta ger ringar på vattnet och kan påverka också större sammanhang. Det lönar sig att våga försöket att göra världen bättre, genom att visa omsorg och kärlek där vi lever våra liv. Vi har inget att förlora.

Varmt välkomna till gudstjänster och andra sammankomster
i Equmeniakyrkan Värö.


Gunhild Ringberg
tel. 0708-837 852 

 

 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!