Efter en sommar som frikostigt bjudit på sol, värme och ljusa kvällar nalkas hösten. Många säger att hösten är skön. Skymning och tända ljus skapar lugn för somliga och troligen tid för eftertanke.

Sommaren har inte varit fri från orosmoln. Varken vad gäller pandemi, bränder, eller översvämningar. Vi har upplevt att naturen betett sig annorlunda än vi är vana vid. Många har klimatångest. Frågorna kommer, hur blir framtiden?

 

Jag tänker på bibelordet från Johannesevangeliet 1:5. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det handlar om Kristusljuset. Det ljuset lyser alltid hur mörkt det än kan vara för övrigt.

När det gäller gudstjänstliv och andra gemenskapsstunder har vi också upplevt en annorlunda tid. Det har känts svårt för många av oss att inte få träffas på grund av smittorisk. Vi har upplevt starkt hur viktig gemenskapen är och hur mycket vi betyder för varandra. Låt oss ta vara på tiden att vårda och värna goda relationer. Både med nära vänner och med flera.

 

Det är angeläget att det finns en öppen gemenskap dit alla är välkomna. Det gäller inte minst församlingarna.

 

Nu hänger frågorna i luften. Kommer vi att kunna mötas som vanligt i höst och framöver i kyrkor och hem? Vi hoppas det!
Equmeniakyrkan i Värö har planerat gudstjänster och andra sammankomster för hösten och alla är välkomna.

Gud välsigne var och en!

 

                                                                        Gunhild Ringberg
                                                                        tel. 0708-837 852


 

 

                                                                                                          Bild till höger: Meditationsplats i Arild

                                                                                                                               Foto: Gunhild Ringberg


 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare