Equmeniakyrkan Värö har funnits i bygden i 100 år.

År 1922 var verksamheten söndagsskola med Agda Johansson som lärare. De samlades hos skräddarmästare Lindgren.

Några få vänner samlades i hemmen och den 15 juli år 1923 bildades Skällåkra missionsförsamling bestående av 11 medlemmar. År 1925 anslöts församlingen till Svenska Missionsförbundet. År 1934 köptes en tomt i Skällåkra 5 och ett missionshus byggdes med lägenhet på övervåningen.

När Värö Bruk och Ringhals byggdes på 1970-talet satsade Jönköpings distrikt av Missionsförbundet på församlingen. Ungdomsledare anställdes för ett år, ”Ettåringar”. Detta fortsatte in på 1980-talet. Scout- och ungdomsarbetet växte och församlingens medlemsantal ökade.

År 2011 bildades Equmeniakyrkan på riksplanet med församlingar från Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan. Equmeniakyrkan Värö hade anställda pastorer på deltid och fortsatte verksamheten med gudstjänster, cafékvällar, scouter, stickcafé mm. Stödet från grannar och omgivning känns positivt.

Församlingen nu är inte stor. Därför har Equmeniakyrkan Värö beslutat att under hösten gå tillsammans med Håstenskyrkan i Varberg. Vad som händer med kyrkans fastighet är oklart men hopp finns om en god lösning.

Vi är tacksamma för det ekumeniska samarbetet i bygden som är mycket meningsfullt.

                                                                   


 

 

                                                                                                          Bild till höger: Meditationsplats i Arild

                                                                                                                               Foto: Gunhild Ringberg