Tankar i nyårstid


I skrivande stund är marken fortfarande snöklädd. Den allra mörkaste tiden har, vissa dagar, lysts upp av låg vintersol och snöklädda fält. Många känner tacksamhet för livet, för gemenskapen, för det som ligger bakom och för det som är. För en del har helgtiderna inneburit saknad efter någon närstående som fått bryta upp från livet på jorden. Minnena blir alltid levande vid helger och bemärkelsedagar.

De flesta av oss känner en gnagande oro över den pågående pandemin, som har svårt att släppa taget. Hur blir framtiden? Vad kan uppfyllas av önskningar och planer? Förutom pandemin är det omöjligt att inte påverkas i sitt inre av svårigheter, lidande, hemlöshet och sorg, som hela tiden är en verklighet på många håll i världen: och ibland på våra bildskärmar.

Vi är många som vill medverka till att göra världen bättre för flera. Vi har olika möjligheter, men allt som görs av kärlek är oändligt värdefullt.
Många ger ekonomiska bidrag, många avstår viss bekvämlighet och vissa nöjen för att bidra till ett bättre klimat. Många ser sin uppgift i att skingra ensamhet i närmiljön etcetera.

Vi har alla det gemensamt att vår framtid är en förborgad hemlighet.
För var och en som har en tro på Gud, en tro på Kristus, är det naturligt och en rikedom att tala med Gud om allting och leva med hoppet att Gud bär dag efter dag.

Varmt välkomna var och en till gudstjänster och gemenskapsstunder  i Equmeniakyrkan Värö.


 

                                                                        Gunhild Ringberg
                                                                        tel. 0708-837 852


 

 

                                                                                                          Bild till höger: Meditationsplats i Arild

                                                                                                                               Foto: Gunhild Ringberg


 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare