Väntan och längtan

Livet inrymmer både väntan och längtan. I väntan på våren är många av oss uppmärksamma på olika tecken. Vårens ljus är speciellt. Dofterna i naturen likaså. Idag hörde jag koltrasten sjunga säger någon och nu har jag sett snödroppar vid vår knut påpekar någon annan. Våren är efterlängtad.
Våren handlar om liv. Min förhoppning är att vårens ljuvlighet också skall få prägla våra liv i hjärta och sinne. Att kärlek, friskhet och glädje skall råda både i vardags- och församlingsliv.

Äkta vårtid behövs där strider rasar.  En innerlig önskan och bön är att vapnen skall läggas ner och att människor och djur skall få leva i frihet på jorden.

Min anställning i Equmeniakyrkan Värö avslutas i månadsskiftet januari/februari i år. Det har varit en glädje att arbeta i församlingen och att finnas med i den goda ekumeniken i Värö/Buabygden. Tack alla för rik gemenskap.

Uppdraget att tjäna Gud och följa Jesus upphör inte.  Guds nåd och kärlek varar. Därför ger vi inte upp! Min varma önskan är att arbetet för Guds rike skall växa och blomstra. Gud välsigne var och en!


 

                                                                        Gunhild Ringberg
                                                                     


 

 

                                                                                                          Bild till höger: Meditationsplats i Arild

                                                                                                                               Foto: Gunhild Ringberg


 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!