Värö

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare

 

 Ett givet samtalsämne nu och månader som ligger bakom heter Corona.

Vi är flera som har lärt oss att mycket av det vi tagit för givet i livet inte är självklart. Det har inte gått att vara med på de tillställningar vi alltid brukat. Inställt! Det har inte heller varit möjligt att besöka vänner eller ta emot besök på vanligt sätt.

 

Samtidigt talas det i olika sammanhang ofta om vad det är som verkligen är viktigt i livet. Många har kommit fram till att goda relationer är viktigare än mycket annat. Att ha någon eller några att tala med om viktiga saker. Några som hör av sig bara för att de vill det, inte enbart för att göra en god gärning.

Visst är det så att vi behöver varandra som medmänniskor.

Mer än en har upplevt att ensamhet är förfärligt. Ovisshet likaså.

 

Att ha en tro på Gud är en oerhörd rikedom för många. Min övertygelse är att Gud ibland ”talar till oss” genom människor som kommer i vår väg. Sådana möten kan betyda att någon får nytt hopp och ny kraft att möta morgondagen.

 

Du och jag kan vara Guds budbärare som förmedlar hopp och kärlek där vi lever våra liv.

Någon har formulerat bönen: ”Må Gud välsigna oss med tillräcklig tro
för att i varje syster och bror känna igen Kristi ansikte”.

Equmeniakyrkan Värö inbjuder var och en till gemenskap i gudstjänster och andra sammankomster. Varmt välkommen!


Gunhild Ringberg
tel. 0708-837 852 

 

 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!