Trådar i livets väv

Det är vår! Naturen är festklädd i Halland.  I Värö sjunger vi gärna: ”O store Gud, som skapat allt det sköna”. Skapelsen kan upplevas som ett paradis för den som har möjlighet att komma ut i naturen. Skönheten åstadkommer att olika känslor blandas i den inre världen. Glädje, tacksamhet men även vemod.

Några tänker på människans, alltså vårt, ansvar för naturen med allt vad det innebär. Enligt Bibeln har människan ett särskilt ansvar för att förvalta och bruka jorden. Ansvaret inrymmer att se att det finns andra värden än de ekonomiska.  Allt måste inte handla om lönsamhet och tillväxt.

En naturvän säger: ”Jag går i min skog, jag kliver över rishögar. På några ställen står små oskyddade rester kvar av de skogar vi hade en gång. Där fanns ugglor förr. Naturen finns i små skuldmedvetna öar, några procent kvar för sådant som är helt och hållet olönsamt. Till exempel: Skalbaggar och larver”. Eller?

Natur är i verkligheten något som har ett helt annat innehåll än lönsamhet. Natur är något som lever, naturen är en väv av liv. Vi är en del av naturen. Natur är i grunden ett andligt tillstånd.

Är det kanske därför vi nordbor så gärna söker oss ut i naturen för rekreation och avkoppling, för att ladda batterierna – som det heter numera – eller kanske för att finna oss själva? För att vi någonstans anar att vi också är trådar i livets väv? För att vi söker den kraft som ligger bakom, som har skapat allt detta. För att vi någonstans vet att vi är delar av något större. Vi anar att Gud bor i oss var och en.


 

                                                                        Gunhild Ringberg
                                                                        tel. 0708-837 852


 

 

                                                                                                          Bild till höger: Meditationsplats i Arild

                                                                                                                               Foto: Gunhild Ringberg


 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare