Värö

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare

 

 

Sänder en varm önskan att året 2021 skall innebära stor glädje för var och en.

Fortfarande lever vi i ovisshet vad vi kan planera av gemensamma aktiviter de närmaste månaderna. Mycket fortsätter att vara preliminärt.

Söndagen den 14 mars är sedan länge en gudstjänst planerad i Equmeniakyrkan Värö, gemensam med Håstenskyrkan. Temat den dagen är Livets Bröd. Ett aktuellt ämne för alla jordens folk. Församlingens plan är nu att den gudstjänsten spelas in digitalt. Alla som har möjlighet kan då ta del av den, via digitala media, den 14 mars.

För övriga sammankomster kommer information senare. Vi hänvisar också till församlingens hemsida.
Ofta tänker jag på orden i Psaltaren 40: Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop.    

 


Gunhild Ringberg
tel. 0708-837 852 

 

 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!