Ett ljus på min stig! Visst behövs det, den här tiden när mörkret breder ut sig alltmer. Vi är många som längtar och söker ljus.

Nyligen såg jag en affisch som hängde i buskaget vid en promenadstig där jag ofta brukar gå. I en plastficka intill fanns små kort som erbjöds vandraren. Budskapet var att det finns ledljus från Gud, tillgängligt för var och en. Min tro är att det verkligen är så.

Samtidigt som vintermörkret omger oss tänds mängder av ljus i november och december. Många ljus minner om älskade människor som gått ur tiden. Och för mig är också de många ljusen en påminnelse om Jesus Kristus, Världens ljus.

Ett ljus på min stig! Var och en som vill kan be med psalmens ord: ”Led milda ljus i dunkel, dimfylld värld, led du mig fram”.

Varmt välkomna till gudstjänster och sammankomster i Equmeniakyrkan Värö. Gud välsigne var och en!


 

                                                                        Gunhild Ringberg
                                                                        tel. 0708-837 852


 

 

                                                                                                          Bild till höger: Meditationsplats i Arild

                                                                                                                               Foto: Gunhild Ringberg


 

 Vi är glada över alla vänner vi har som finns i församlingens närhet. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att komma till samlingar i vår kyrka. En grupp glada barn kommer till scouterna där aktiva föräldrar hjälper till. Vi har många som kommer till våra stickcafé, cafégudstjänster osv.

 

Välkommen du också!

Gunhild Ringberg

Pastor och församlingens- föreståndare