Equmeniakyrkan Värö är en öppen församling dit alla som vill är välkomna. Vi vill mötas till en öppen och fri gemenskap i olika program och samlingar. Vi är ingen färdig eller felfri gemenskap - kom och var med och säg din mening och påverka vår kyrka och församling.


Vi vill tro att Equmeniakyrkan Värö kan vara en mötesplats för livets alla frågor för alla människor i alla situationer.
Vi har bytt namn från VÄRÖ MISSIONSFÖRSAMLING till EQUMENIAKYRKAN VÄRÖ.De tre frikyrkorna, Baptistkyrkan, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har gått samman i en gemensam kyrka -  EQUMENIAKYRKAN. Vi följer nu upp detta med att lokalt byta namn från VÄRÖ MISSIONSFÖRSAMLING till EQUMENIAKYRKAN, VÄRÖ. Den ekumeniska rörelsen utvecklades på 1920 – talet och betonade fördelen med att kyrkorna hellre bör samarbeta, än att konkurera. Nu var tiden inne att gå samman.

Våra ungdomar Väröscouterna organiseras inom equmenia. (Stavas alltid med litet e, tidigare SMU). Vi vill satsa på ett modernt och utvecklande ungdomsarbete.

Följ oss gärna på vår hemsida, ”www.equmeniakyrkanvaro.se”.  Vi vill ha låga trösklar. Det ska vara enkelt och positivt att vara med i EQUMENIAKYRKAN.Marie Lindholm och Göran Embring