Värö
 Väröscouterna träffas utomhus på  onsdagar kl 18.00-19.30.


Höstterminen startan 2/9.

 


 


Världen förändras och det kan vårt program också göra. Vår hemsida, www.equmeniakyrkanvaro.se, kommer att vara uppdaterad.

OKTOBER

14

On 18.30

Stickcafè

Maj-Brith Johnson

NOVEMBER

1

Sö 18.00

Gudstjänst

Gunhild Ringberg,

Rolf Törnblom

4

On 18.30

Stickcafè

Maj-Brith Johnson

15

Sö 18.00

Cafékväll - Vem var den svenska

                  näktergalen Jenny Lind?

Maj-Brith Johnson

Maud Malmer

25

On 18.30

Stickcafè

Maj-Brith Johnson