Värö
 

Equmenia Värö har årsmöte Onsdag 29/1 kl 18.00Väröscouterna startar vårterminen onsdagen den 5/2 kl 18.00-19.30.

 


 


APRIL

08

On 18.30

Stickcafé   INSTÄLLT

Maj-Brith Johnson

12

Sö 11.00

Gemensam påskgudstjänst i Håstenskyrkan

Gunhild Ringberg

19

Sö 18.00

Cafékväll - Sydafrika i ord och bild INSTÄLLT

Vivianne o Jan Enarsson, Maj-Brith Johnson

29

On 18.30

Stickcafé   INSTÄLLT

Maj-Brith Johnson

MAJ

10

Sö 11.00

Gemensam gudstjänst med Håstenskyrkan i Värö

Gunhild Ringberg,

Rolf Törnblom

31

Sö 18.00

Pingstgudstjänst med nattvard

Claes Lager. Maud Malmer