Världen förändras och det kan vårt program också göra. Vår hemsida, www.equmeniakyrkanvaro.se, kommer att vara uppdaterad.DECEMBER


8

On18.30

Stickcafè

Maj-Brith Johnson

19

Sö 16.00

     19.00

Julens sånger i Värö kyrka

Gunhild Ringberg

Maj-Brith Johnson

Solveig Gustavsson

26

Sö 15.00

Julgemenskap med tema mission

Gunhild RingbergJANUARI


19

On18.30

Samling i ekumeniska böneveckan i Bua kyrka

Gunnar Ledwon Katarina Hellgren Karolina Olofsson

30

Sö 15.00

Församlingens årsmöte
FEBRUARI


13

18.00

Gudstjänst

Gunhild Ringberg


Årsmöte för Equmenia Värö Väröscouterna 22/1 kl 10.30