Världen förändras och det kan vårt program också göra. Vår hemsida, www.equmeniakyrkanvaro.se, kommer att vara uppdaterad.AUGUSTI


29

Sö 15.00

Ekumenisk gudstjänst vid Bua fyr
SEPTEMBER


5

Sö 15.00

Pilgrimsvandring start vid Equmeniakyrkan

5

Sö 18.00

Ekumenisk Mässa Equmeniakyrkan

Gunhild Ringberg,

Susanna Gustavsson, m.fl.

19

Sö 18.00

Cafékväll Den svenska näktergalen Jenny Lind

Maud Malmer

Maj-Brith JohnsonOKTOBER


17

Sö 11.00

Gudstjänst tillsammans med Håstenskyrkan

Gunhild Ringberg

24

Sö 18.00

Blå toner i en salig blandning

Rolf Törnblom, Lalle Björk, Leif Laudinger, Magnus Rydell, Gunhild RingbergNOVEMBER


7

Sö 11.00

Gudstjänst med HHN

Gunhild Ringberg

14

Sö 18.00

Cafékväll Bach-den femte evangelisten

Maud Malmer

Maj-Brith Johnson

28

Sö 18.00

Adventsgudstjänst

Gunhild RingbergDECEMBER


19

Julens sånger i Värö kyrka


26

Sö 15.00

Julgemenskap med tema mission
JANUARI


19

On18.30

Samling i ekumeniska böneveckan i Bua kyrka


30

Sö 15.00

Församlingens årsmöte
FEBRUARI


13

18.00

Gudstjänst

Gunhild RingbergVäröscouterna startar höstterminen i September. Mer info senare.


 


 

Stickcafé 18.30


25/8, 15/9, 6/10, 

27/10, 17/11, 8/12