Världen förändras och det kan vårt program också göra. Vår hemsida, www.equmeniakyrkanvaro.se, kommer att vara uppdaterad.JULI


31Sö

18.00

Kvällsandakt på Getterögården. Servering

Lisbeth o Ulf PetterssonAUGUSTI


14Sö

15.00

Ekumeniskgudstjänst vid fyren i Bua. Tag med fikakorg.

Gunhild Ringberg 

Katarina Hellgren

21Sö

11.00

Gudstjänst

Gunhild Ringberg

31On

18.30

Stickcafé

Maj-Brith JohnsonSEPTEMBER


4 Lö

12.00-16.00

Meditativt broderi 

Maud Malmer

17Lö

10.00

Församlingsdag med Håstenskyrkan i Värö

Anders Marklund m fl

21On

18.30

Stickcafé

Maj-Brith JohnsonOKTOBER


9 Sö

11.00

Gudstjänst med Nattvard

Gunhild Ringberg

12On

18.30

Stickcafé

Maj-Brith Johnson

23Sö

18.00

Cafékväll. Dag Hammarskjölds liv och gärning.

Maj-Brith Johnson

Gunhild RingbergNOVEMBER


2 On

18.30

Stickcafé

Maj-Brith Johnson

5 Lö

11.00

Gudstjänst i Allhelgonatid

Gunhild Ringberg

23On

18.30

Stickcafé

Maj-Brith Johnson

Väröscouternas verksamhet är vilande under hösten.