Världen förändras och det kan vårt program också göra. Vår hemsida, www.equmeniakyrkanvaro.se, kommer att vara uppdaterad.JUNI


5 Sö

11.00

Friluftsgutstjänst tillsammans med Håstenskyrkan Tag med fikakorg.

Gunhild Ringberg

19Sö

18.00

Kvällsgudstjänst i sommartid

Gunhild RingbergJULI
Andakter på Getterögården varje söndag kl 18.00

Servering
AUGUSTI


14Sö

15.00

Ekumeniskgudstjänst vid fyren i Bua. Tag med fikakorg.


21Sö

11.00

Gudstjänst

Gunhild RingbergSEPTEMBER


4 Lö

12.00-16.00

Meditativt broderi 

Maud Malmer

17Sö

10.00

Församlingsdag tillsammans med Håstenskyrkan


FAMILJESCOUT


5/6

kl 10.00